luns, 22 de outubro de 2007

Por fin unha televisión, non unha caixa boba


A televisión "non" está rifada coa cultura, senón que se considera un vehículo máis de formación e información, aínda que non sempre é así, moitas veces queixámonos porque parece un vehículo de desinformación e embrutecimiento de transmisión visual altamente contaxioso.
Pero estamos de parabén: o Instituto Cervantes acaba de inaugurar unha nova canle de televisión 24 horas on-line con programación adaptada ás actividades relacionadas coa cultura que se realizan en todo o panorama nacional.
A partir de 1991, ano da súa fundación, o Instituto Cervantes difunde o idioma español mediante diversas accións, entre as que destaca a organización dos cursos xerais e especiais de lingua española e nas linguas cooficiales, exposicións, conferencias, ciclos cinematográficos, presentacións de obras literarias.... e outras actividades culturais que organiza ou patrocina nos seus máis de 60 centros repartidos por cidades de todo o mundo.
Vexamos a sua programación:

Ningún comentario :