domingo, 30 de outubro de 2016

Agochado no andel: Carta al rey


Estamos en plena Idade Media. Tiuri, un mozo de 16 anos, fixo méritos para ser nomeado cabaleiro do rei Dagonaut. A noite anterior ao seu nomeamento, mentres ver as armas nunha capela, escoita chamadas que veñen do exterior. Incumprindo as normas que a Cabalería establece para esa noite (non falar, non moverse do lugar ou non facer caso dos ruídos estraños), o mozo decide saír fóra: alguén pide axuda para que se dea ao Caballero Negro do Escudo Branco unha carta de suma importancia que ha de chegar urxente ao rei Unawen.
Cando Tiuri localiza ao Caballero atópao agonizante, e entón acepta ser el mesmo quen entregue a misteriosa carta ao rei, aínda que se trate dunha misión demasiado arriscada. 
Só tras vivir múltiples e perigosas aventuras descobre Tiuri o contido desa carta. Ademais, poderá despois de tanto esforzo ser finalmente nomeado cabaleiro?

Anímate Carta ao rey está esperándote

Ningún comentario :