domingo, 12 de maio de 2019

Día Escolar das Matemáticas 2019


O ser humano sentiu sempre a necesidade de representar tanto o territorio que habitaba, como os que ía descubrindo. Estas representacións planas reflectían o mundo que coñecía e a imaxe que tiña do mesmo.
Os mapas son obxectos cotiáns que están presentes no noso día a día. O obxectivo deste caderno, escrito con motivo do Día Escolar das Matemáticas 2019, é tentar coñecer un pouco máis eses obxectos cotiáns que son os mapas, e en especial, a xeometría que se esconde detrás dos mesmos.
Ler o caderno do DEM 19

Caderniño Mapas, mapas, mapas

Ver A historia da cartografía a partires de 15 mapas vía Geografía Infinita de Gonzalo Prieto.

Ningún comentario :