xoves, 24 de outubro de 2019

24 de outubro Día das Bibliotecas EscolaresA Dirección Xeral do Libro e Fomento da Lectura, a través da Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria, impulsa a celebración do Día das Bibliotecas, este 24 de outubro de 2019. A partir deste ano incorpórase o lema 'Aptas para todos os públicos', que estará presente nas todas actividades que se poñan en marcha. Ademais, a celebración do Día das Bibliotecas terá desde este momento un fío condutor diferente cada ano.

Promoción da igualdade de xénero
A actual edición céntrase en destacar o labor das bibliotecas na promoción da igualdade de xénero, en liña co III Plan Estratéxico do Consello de Cooperación Bibliotecaria 2019-2023, cuxo eixo transversal é a igualdade. A súa Liña de actuación nº 3: Visibilidade das bibliotecas, inclúe dentro do obxectivo xeral 3. 1: Comunicar o valor da biblioteca, a medida sobre a Celebración do Día das Bibliotecas.

Posta en valor das bibliotecas
O obxectivo é poñer en valor o papel das bibliotecas e a importancia de contar cuns servizos bibliotecarios de calidade, accesibles para todo tipo de públicos e en calquera etapa da vida. Uns servizos que contribúen a mellorar a vida das persoas e ao desenvolvemento da sociedade no seu conxunto. Así como visibilizar a variedade tipológica das bibliotecas españolas: públicas, escolares, universitarias, especializadas e nacionais /rexionais....

Ningún comentario :