xoves, 10 de decembro de 2020

Día dos Dereitos Humáns


"Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos"
É o texto do artigo 1 da Declaración Universal de Dereitos Humanos. En base a esta premisa, a Declaración proclama os dereitos inalienables inherentes a todos os seres humanos, sen importar a súa raza, cor, relixión, sexo, idioma, opinións políticas ou doutra índole, orixe nacional ou social, propiedades, lugar de nacemento nin ningunha outra condición.
É o documento máis traducido do mundo, dispoñible en máis de 500 idiomas. Por iso ten un Record Guiness. Aínda que queda moito camiño por percorrer para que os dereitos que nel expóñense sexan respectados en todo o mundo, o feito de que perdure aínda este documento é signo inequívoco de que se lle recoñece o seu valor por parte dos Estados e da sociedade en xeral

O dereito máis importante é o respeto como ser humán, lembremos aos que non disfrutan dos Dereitos Humáns neste momento tan escuro.

Ningún comentario :