sábado, 28 de xaneiro de 2023

A Paz, un reto transversal

Cruz Vermella Mocidade (CRJ) mantén e consolida entre as súas liñas de acción a Educación para a Paz, dentro do Programa de Educación para o Desenvolvemento e Cooperación Internacional, fronte á violencia cultural e estrutural global do século XXI, prestando especial interese ás situacións de desigualdade e inxustiza social.

A Paz foi definida habitualmente como a ausencia de guerra. Con todo, desde CRJ somos conscientes de que o concepto de Paz é moito máis amplo que a simple falta de guerra ou de conflito armado, senón que se trata dun estado de benestar social ou individual onde prima a tranquilidade, a calma e a harmonía e que non se pode alcanzar sen satisfacer primeiro as necesidades básicas das persoas e sen garantir as liberdades civís e políticas, seguridade física, acceso á educación ou dereito á información. Ademais, non se trata de ter a Paz ou non, senón de construíla día tras día. A educación para a Paz preséntase como unha ferramenta de sensibilización, de formación de actitudes e de comportamentos que debe ter un enfoque multidisciplinar dado que afecta a todos os ámbitos e manifestacións da vida humana. O desenvolvemento e modificación de actitudes de respecto, solidariedade, Igualdade, convivencia cultural, tolerancia, resolución de conflitos, non violencia etc. son considerados procesos educativos vitais. O iniciar este proceso de ensino a unha idade temperá facilita considerablemente a adquisición e consolidación dos devanditos valores e actitudes.

Material Didáctico Secundaria:

 

 0.- Introducción - La Paz: un reto transversal - Secundaria

 1.- Fichas La Paz: un reto transversal - Secundaria

 2.- Fichas La Paz: un reto transversal - Secundaria

 3.- Fichas La Paz: un reto transversal - Secundaria

 4.- Fichas La Paz: un reto transversal - Secundaria

 5.- Evaluación - La Paz: un reto transversal ¿ Secundaria

Ningún comentario :