martes, 27 de febreiro de 2024

Que personaxes históricos naceron no teu concello?

A Real Academia da Historia recompilou máis de 50 000 personaxes nun mapa interactivo que permite coñecer datos sobre o nacemento e o falecemento de personaxes ilustres, así como de acontecementos históricos.

Cada un dos nomes e dos feitos históricos que aparecen no mapa interactivo, denominado Historia Hispánica, están enlazados a unha páxina externa na que se pode consultar a biografía e o itinerario de vida de cada personaxe, ou ben a descrición do fito.

Non te quedes sen coñecer a historia que te rodea!Ningún comentario :