luns, 11 de setembro de 2023

Pola Convivencia nos centros educativos

O programa de Educación en Dereitos de UNICEF Comité Español fundaméntase en nove principios ao redor de catro ámbitos crave interdependientes nos que debe incidirse nos centros educativos: o coñecemento dos dereitos de infancia e a cidadanía global, a protección da infancia, a participación infantil e o clima escolar. Este caderno profunda no último dos ámbitos recollendo orientacións sobre como xerar un clima escolar que favoreza a incorporación dos valores recoñecidos na Convención dos Dereitos do Neno (CDN) na organización escolar dos centros de educación infantil, primaria e secundaria.

A Convención é unha ferramenta para favorecer o bo clima escolar en catro niveles diferentes (Balsells, Coiduras, Alsinet e Urrea, 2012): 1. O benestar dos nenos e nenas. 2. A aula, como espazo común de convivencia onde se comparte a maior parte do tempo co grupo e establécense os vínculos entre iguais. 3. O centro escolar, como representación social e comunitaria. 4. A contorna, no que se crean espazos de pertinencia e participación

Seguir lendo no documento de UNICEF.

Ningún comentario :