martes, 5 de setembro de 2023

Tal día coma hoxe...

... de 1569 morreu en Bruxelas Pieter Brueghel "o Vello", coñecido polas súas escenas de xénero poboadas por campesiños, a miúdo cun gran elemento paisaxístico. Usando a comicidade, creou algunhas das máis antigas imaxes de protesta social na Historia da arte.

Ningún comentario :