martes, 20 de abril de 2021

Galicia e as súas paisaxes literarias


Hoxe no Instituto Cervantes de Moscú Ramón Villares dará unha conferencia virtual baixo o título de  "Santiago de Compostela, unha cidade europea" no ciclo Cidades e paisaxes literarios de España celebrando o Ano Santo.

A urbe de Compostela nace na época altomedieval, nun cruzamento de camiños e sobre unha antiga necrópole, de onde deriva o topónimo Compostela ( terra composita). Sobre ela edifícase un santuario dedicado a honrar a un dos doce apóstolos, un lugar santo ao que se dirixen peregrinos procedentes de toda Europa e unha cidade que se converte na primeira do noroeste da península ibérica durante moitos séculos. No “halo” desta cidade fúndese a arte
Instituto Cervantes en Moscú
románico e a literatura dos cancioneiros, tradicións universitarias e distintas ondas de peregrinacións, a súa gastronomía e o seu recoñecemento no exterior, dado que “Europa fíxose camiñando” cara a Santiago. En suma, unha pequena gran cidade europea.

Ramón Villares é Catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago de Compostela, institución na que desempeñou o cargo de Reitor Magnífico (1990-1994). Foi Presidente do Consello da Cultura Galega (2006-2018) e é membro numerario da Real Academia Galega. Entre as súas múltiples publicacións merece destacarse Historia de Galicia (Galaxia, Vigo, 2004).


Ningún comentario :