luns, 10 de decembro de 2007

Cazatesouros de investigación sobre os dereitos humáns


O obxectivo deste cazatesoros é que consigas investigar a fondo que son os dereitos humanos, e cales son os problemas morais máis importantes que se formulan ao seu ao redor: a súa validez universal, o problema da diversidade cultural, a posibilidade de dereitos de minorías? Non se pretende un estudo meramente histórico, senón normativo, que é precisamente onde reside a especificidad moral deste problema.

1. En que data asináronse os dereitos humanos? Cantos países subscribiron o texto?
2. Cita polo menos tres precedentes históricos dos dereitos humanos.
3. Dise que os dereitos humanos inclúen tres xeracións distintas de dereitos. cales son esas xeracións?
4. Explica polo menos dúas teorías que intentes explicar por que valen os dereitos humanos.
5. Hai algunha relación entre os dereitos humanos e os deberes? Explícao, citando a fonte da que extraíches a información.
6. Desenvolve a perspectiva que desde outras culturas diferentes á nosa manteñen respecto dos dereitos humanos.
7. Existe algunha relación entre os dereitos humanos e a ?dignidade? humana? Desenvolve a túa resposta citando ao autor ou autores nos que che fixaches.
8. Poderíase revisar ou ata modificar a declaración dos dereitos humanos? Explica, con referencia ao autor ou autores que leas, a túa opinión respecto diso.
9. Son compatibles os dereitos humanos cos dereitos de minorías culturais? Xustifica a túa resposta con alusións ao autor ou autores que leas.
10. Explica polo menos 3 feitos recentes nos que se viron ameazados os dereitos humanos
.

Recursos

Podes atopar material para respostar estas preguntas neste enlace:http://www.ai-cat.org/educadors/es/index.html
Aínda que debes buscar por toda a páxina para atopar as respostas, a maioría delas atópanse nos textos deste enlace: http://www.ai-cat.org/educadors/2/dh/index.html

Pregunta final

Agora, unha vez contestadas todas as anteriores, e tendo en conta todo o que liches, trata de responder (dun modo suficientemente argumentado, aproveitándoche do que respondiches anteriormente) á gran pregunta final:

Ata que punto representan os dereitos humanos unha moral universal?


(Vía boulesis.com O cazatesouros foi creado por Miguel Santa Olalla)

Ningún comentario :